Organik Gıda

Gelişen dünya şartları ile birlikte hazır yemek sektörünün de gelişmesi ile birlikte sağlıksız gıda tüketimi büyüdükçe büyümüş durumdadır. Sürekli çevreye zarar vermekte olan insanoğlu, yaşam alanlarını yok ediyor ve doğal ürünlerin DNA’ları ile oynayarak adeta ortama zehir saçan yeni GD osu değiştirilmiş ürünler çıkartıyor.

Durumun farkında olan uzmanlar daha sağlıklı, daha temiz ve doğal besinlerin geri kazandırılması için bazı çalışmalar başlatmış durumdadır.

Dünyanın pek çok ülkesinde tarımın ve hayvancılığın giderek azaldığını vurgulayan projede tarım ve hayvancılığı destekleyecek çalışmalara da yer verilmektedir.


Gün geçtikçe kirlenen ve yok olmaya yüz tutan doğal kaynakların geri kazanımı büyük önem taşımaktadır. Enerji yetersizliği, tarımsal arazilerin yozlaşması ve verimsiz bir duruma gelmesi, artan çevre kirliliği, salgın hastalıkların yayılma riski, tabiat dengesinin giderek  bozulması gibi sorunlar yüzünden Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım ( organik tarım)oldukça önemli bir duruma gelmiştir.


Organik tarım denince akla bir çokfarklı tanım yapılıyor olsa da organik tarım eşittir Organik-Biyolojik-Ekolojik Tarımdır.

 Organik tanım nedir?diye bakıldığında aşağıdaki gibi birbirinden farklı tanımlamalara yer verilmektedir.

•  Organik tarım(Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım); bu tanımda tarımsal ilaç, suni gübre,hormon,antibiyotik ve zararlı gıda katkı maddelerinin kesinlikle kullanılmadığı ve üretimim aşamalarının kontrol altında tutulduğu, doğal kaynaklardan yararlanarak yetiştirilen tarım sistemidir.


•  Organik tarım (Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım); bu tanımda ise ekolojik dengenin korunması adına  var olan, bitkisel,hayvansal ve su ürünleri  girdilerinin her birinin organik tarım metotları doğrultusunda  üretilip, temin edilmesi yada doğadan organik gıda ilkelerine uygun ürün toplanması, toplanan ürünlerin hijyenik ve doğal koşullarda işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması ve denetimini amaçlayan çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern tarımsal üretim tekniklerini kullanmayı kabul eden ,her aşaması kontrollü,kayıtlı ve sertifikalı bir üretim şeklidir.


•  Organik tarım(Ekolojik tarım veya Biyolojik tarım);ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği amaçlayan, toprak verimliliğini,çevrenin korunmasını ve organik gıda güvenliğini esas alan bir tarımsal üretim sistemidir.

•  Tüm bu ifadeler ışığında Organik-Ekolojik-Biyolojik Tarım;kimyasal gübre ve pestisit gibi yapay dış girdileri kullanmaksızın,sürdürülebilir verimliliğe dayalı,çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve kayıtlı olan sertifikalı bir üretim şeklidir.